Nhớ tôi tên gì chưa? – Mạn Mạn Hà Kỳ Đa.

Nhớ tới ta gọi là gì sao?

 

(Nhớ tôi tên gì chưa?)

 

123

 

Tác giả:  Mạn Mạn Hà Kỳ Đa.

 

Thể loại: Hiện đại – Ấm áp – Trúc mã – Vườn trường – 1×1 – HE.

 

Nguồn: Xà Viện.

 

Văn án:

 

Hải Tú mắc chứng ngại giao tiếp nhẹ. Sau khi chuyển trường, giáo viên chủ nhiệm muốn giúp cậu khá hơn, đã đem nhiệm vụ thu phát bài tập giao cho Hải Tú, Hải Tú mang căn bệnh chướng ngại giao tiếp cố gắng đi hoàn thành nhiệm vụ, đáng tiếc cậu luôn không nhớ được tên bạn học, vậy nên mỗi lần phát bài đều rất khó khăn, có lần trong lúc vô ý cậu đã phát bài sai cho “thành phần cá biệt” Phong Phi….

 

Mục lục:

 

Ω Chương 1 Ω

 

Ω Chương 2 Ω Chương 3 Ω

 

Ω Chương 4 Ω Chương 5 Ω Chương 6 Ω 

 

Ω Chương 7 Ω Chương 8 Ω Chương 9 Ω Chương 10 Ω 

 

Ω Chương 11  Ω Chương 12 Ω Chương 13 Ω Chương 14 Ω Chương 15 Ω

 

Ω Chương 16 Ω Chương 17 Ω Chương 18 Ω Chương 19 Ω

 

Ω Chương 20 Ω Chương 21 Ω Chương 22 Ω

 

Ω Chương 23 Ω Chương 24 Ω 

 

Ω Chương 25 Ω

 

Ω Chương 26 Ω Chương 27 Ω 

 

Ω Chương 28 Ω Chương 29 Ω Chương 30 Ω

 

Ω Chương 31 Ω Chương 32 Ω Chương 33 Ω Chương 34 Ω

 

Ω Chương 35 Ω Chương 36 Ω Chương 37 Ω Chương 38 Ω Chương 39 Ω

 

Ω Chương 40 Ω Chương 41 Ω Chương 42 Ω Chương 43 Ω

 

Ω Chương 44 Ω Chương 45 Ω Chương 46 Ω

 

Ω Chương 47 Ω Chương 48 Ω

 

Ω Chương 49 Ω

 

Ω Chương 50 Ω Chương 51 Ω 

 

Ω Chương 52 Ω Chương 53 Ω Chương 54 Ω

 

Ω Chương 55 Ω Chương 56 Ω Chương 57 Ω Chương 58 Ω

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: